Księgowość

Oferujemy usługi w zakresie:

 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • doradztwa w zakresie wyboru form opodatkowania
 • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • odtwarzania/weryfikacji ksiąg podatkowych i rachunkowych na podstawie dokumentów źródłowych klienta


Prowadzenie księgowości przez naszą firmę obejmuje m.in.:

 • opracowywanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (cash flow)
 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych ewidencji i ksiąg pomocniczych
 • rozliczanie składek ZUS oraz sporządzanie wszystkich deklaracji podatkowych i ZUS
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS i PFRON


Prowadzimy księgowość jednostek:

 • o różnej formie własności: przedsiębiorstwa państwowe, spółki z o.o, akcyjne i cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielczość mieszkaniowa, stowarzyszenia i fundacje (NGO)
 • o różnym profilu działalności: budownictwo, produkcja, handel, usługi, zakłady i jednostki budżetowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne
 • z udziałem kapitału zagranicznego i polskiego


Pracujemy na najaktualniejszych wersjach oprogramowania firmy Sage.