Czy przy tworzeniu swojego biura dbasz jedynie o wystrój? Oczywiście, że nie. Nie wystarczy przecież by było ładnie.

Biuro to przede wszystkim organizacja, to ogarnięcie natłoku spraw jakie w naturalny sposób wiąże się z prowadzeniem biznesu. To szereg czynności, które towarzyszą codziennej pracy: pisma, terminy, telefony czy wysyłanie i odbiór korespondencji. To także odbieranie otrzymywanie coraz liczniejszych ofert marketingowych zaśmiecających skrzynki pocztowe, zabierających Państwa cenny czas.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić za Państwa wszystkiego, ale wiele jesteśmy w stanie przejąć wiele z Państwa spraw, tak by energię i uwagę skupiali Państwo na prowadzeniu firmy.

Co oferujemy

  • Obsługa korespondencji (tradycyjnej i e-mail)
  • Redagowanie krótkich pism
  • Przygotowanie i obsługa spotkań biznesowych
  • Kopiowanie, skanowanie i przechowywanie lub niszczenie dokumentów
  • Wykonywanie prac administracyjnych
  • Asystę w prowadzeniu spraw klienta
  • Wsparcie w prowadzeniu mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram)
  • Umożliwiamy korzystanie z adresu poczty na naszej domenie lub dedykowanej Państwu
  • Umożliwiamy skorzystanie z indywidualnego numer telefonu do kontaktów Państwa ze swoim opiekunem biznesowym i Państwa kontrahentów z Państwem
  • Nie masz siedziby, lub nie chcesz mieć siedziby w prywatnym mieszkaniu - umożliwiamy skorzystanie z adresu do celów rejestrowych (Wirtualne Biuro)