Doręczenia elektroniczne – czas już się szykować, czy mamy jeszcze czas?

Czasy świetności Poczty Polskiej minęły już bezpowrotnie. Tak przynajmniej sądzą osoby aktywnie korzystające z poczty elektronicznej. W tę retorykę powoli wpisują się także polskie urzędy. Elektroniczna Platforma Usług Państwowych, która rozpoczęła tę rewolucję w wymianie korespondencji istnieje już szereg lat, choć oczywiście korzystają z niej głównie bardziej zainteresowani (przedsiębiorcy). Niebawem jednak rola poczty w obiegu korespondencji na linii urząd-podatnik, podatnik-urząd zmieni się ponownie. Plany we wprowadzeniu e-skrzynek pocztowych trwają już od pewnego czasu i zasadniczo wiele podmiotów już je powinno mieć, chwilowo jednak temat został odsunięty w czasie.

Sejm znowelizował ustawę o doręczeniach elektronicznych, przesuwając termin uruchomienia rozwiązań umożliwiającym powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r. (podmioty wpisane do KRS), ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r. Szczegółowy harmonogram obowiązku wprowadzania skrzynek znajdziecie Państwo tutaj

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza możliwość otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty na poczcie. E-doręczenie jest prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową. Korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska.

Jest także furtka dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych. Dla nich przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci.