Aktualności

Już niebawem NIP na paragonie

Do końca roku 2019 nie istniały przepisów zakazujące wystawiania faktur w przypadku, gdy w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawnił się jako podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika i sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Czytaj więcej...